PvdA-fractie stelt vragen over ondergrondse hoogspanningskabels

Door Rolien Bekkema op 17 mei 2018

Donderdag 10 mei meldde RTL Nieuws dat er op verschillende plaatsen in Nederland ondergrondse hoogspanningsleidingen dicht bij woonhuizen liggen. Het magnetisch veld dat rond deze kabels ligt, kan schadelijke gevolgen hebben voor de volksgezondheid. Zo is er een relatie gelegd met leukemie bij kinderen. Ook zijn er wetenschappers die betogen dat er mogelijk een (statistisch) verband is tussen de magnetische velden en het optreden van de ziekte van Alzheimer. De schadelijke werking van fijnstof zou ook versterkt kunnen worden volgens sommigen. Onder onze inwoners is hierover ongerustheid ontstaan, mede naar aanleiding van de berichten in de media. De zorgen komen deels voort uit de onzekerheid over waar de ondergrondse leidingen precies lopen, aan welke magneetvelden zij worden blootgesteld en uit onduidelijkheid over wat de mogelijke schadelijke gevolgen daarvan precies zijn.

In het kader van de energietransitie zal er de komende jaren, naarmate het gebruik van fossiele brandstoffen afgebouwd wordt en er wordt overgeschakeld op elektriciteit uit duurzame bronnen, een steeds zwaarder beroep gedaan worden op de hoogspanningsverbindingen. De relatie tussen stroomsterkte en het magnetisch veld, brengt mee dat daarmee de opgewekte magnetische velden ook sterker zullen worden. Tevens zal er de komende jaren meer behoefte komen aan (ondergrondse) uitbreiding van het stroomnet voor het transport en de distributie van duurzaam opgewekte stroom. Dit kan betekenen dat bestaande leidingen zwaarder belast worden, er meer nieuwe leidingen zullen moeten komen. Het brengt ook met zich mee dat bij de bouw van nieuwe woningen vaker rekening gehouden zal moeten worden met de aanwezigheid of komst van zware elektriciteitstransportleidingen.

Namens de PvdA-fractie stelde fractievoorzitter Rolien Bekkema de volgende vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders: 180513__PvdA_Schriftelijke_vragen_art_33_ondergrondse_kabels.

Meer lezen?
NaarderNieuws: “Moeten we ons zorgen maken over ondergrondse hoogspanningskabels?
RIVM: Gezondsheidseffecten Hoogspanningslijnen

Bron: Gooi- en Eemlander

Rolien Bekkema

Rolien Bekkema

Ik ben Rolien Bekkema, kom uit Naarden en ben sinds 2011 actief als raadslid voor de Partij van de Arbeid. Eerst in Naarden, en sinds de fusie in Gooise Meren. Ik geloof in een lokale samenleving die we met èn voor elkaar maken, en waar er ruimte is voor iedereen. Dat kan bijvoorbeeld door te

Meer over Rolien Bekkema