economie en werkgelegenheid

een sterke economie, meer werkgelegenheid.

Om onze kernen levendig te houden, zetten wij ons in voor heldere en ambitieuze centrumvisies, waarin ruimte is voor bedrijven, winkels en horeca. We willen meer werkgelegenheid voor mensen die moeilijk aan een baan komen. We stimuleren ondernemerschap en pleiten voor het voeren van een actief vestigingsbeleid voor bedrijven.