Door op 13 april 2017

Dikke onvoldoende Ymere!

Onlangs deed de fractie van de PvdA een buurtonderzoek in de wijk Noord-West in Muiden. Uit de reacties van de inwoners is een aantal vragen naar voren gekomen, dat wij aan het College van B&W gesteld hebben.

Een van de onderwerpen was de leefbaarheid in de wijk. Een aantal inwoners vroeg onze aandacht voor de slechte staat van de ‘achterom’ steegjes en passages in de wijk. Hier liggen de stoeptegels vaak schots en scheef en groeit er gras en onkruid tussen. De gemeente gaat deze tegelijk met de rioolwerkzaamheden opknappen!

Een tweede punt, dat meer onder de verantwoordelijkheid van de woningcorporatie Ymere valt, is dat bewoners aandacht vragen voor de verrommeling en het gebrek aan onderhoud aan woningen en tuintjes in de wijk en de toenemende aanleg van verharding in (voor-)tuinen waardoor de overlast van bijvoorbeeld regenwater toeneemt.

Helaas blijkt uit de antwoorden dat woningcorporatie Ymere weer eens niet thuis geeft als de gemeente aanklopt om samen de wijk op te knappen. Een dikke onvoldoende voor Ymere!

Lees hier onze vragen en de antwoorden: