dienstverlening

Politiek is van, voor en met de inwoners

In de visie van de PvdA staan de gemeentelijke organisatie en het gemeentebestuur dicht bij de inwoners. Ambtenaren en bestuurders zijn betrokken, weten wat er speelt in wijken, in buurten, bij organisaties en bij bedrijven en faciliteren initiatieven, rekening houdend met de wetgeving en het algemeen belang. Populair gezegd: de gemeente is meer dan alleen een loket voor een paspoort of rijbewijs. Wij willen dat in de nieuwe gemeente de inwoners efficiënt en goed bediend worden en dat ze kunnen meepraten over keuzes, zeker die in hun eigen omgeving. Voor de PvdA is daarbij de menselijke maat richtinggevend.