burgerparticipatie

burgerparticipatie als basis, plannen maak je samen.

Inwoners zijn in 2015 geen onmondige of onwetende burgers. Die weten zelf ook heel goed wat ze willen en wat goed voor ze is. Bovendien hebben ze vaak zelf een professionele inbreng of opvatting, ingegeven door ervaring, werkkring of gewoonweg een frisse blik. Een gemeente moet zich openstellen voor deze frisse blikken. In essentie zou zij een coalitie moeten vormen met inwoners, bedrijven en organisaties. De wederzijdse afhankelijkheid en betrokkenheid tussen gemeente, inwoners, bedrijven en organisaties neemt de komende jaren steeds meer toe. De nieuwe gemeentelijke organisatie moet hierop inspelen. Dit betekent een open en faciliterende houding. En bovenal transparant, zorgvuldig en integer. Politieke besluitvorming moet vooraf gegaan worden door mogelijkheden voor inwoners om mee te denken bij de beleidsvoorbereiding en door mogelijkheden om mee te praten ter voorbereiding op de besluitvorming.