woonomgeving

een groene woonomgeving, onze monumenten en het water.

We weten ook dat ruimte schaars is. Dat betekent dat er zorgvuldig moet worden nagedacht over onze ruimtelijke omgeving. De juiste balans tussen de gebouwde omgeving, groen, veiligheid en duurzaamheid wordt bereikt door verantwoorde en milieubewuste keuzes te maken. De PvdA pleit voor behoud en adequate bescherming van gemeentelijke monumenten en beschermde dorpsgezichten.