Botsende ego’s

15 februari 2018

De invloed van enkelingen kan heel groot zijn. Internationaal gezien, kijk naar Trump en Kim Jong-un. Op lokaal niveau noem ik de uit Enkhuizen afkomstige VVD-wethouder Jan Franx en vastgoedmakelaar/investeerder Michiel van de Kuit. Laatstgenoemde is steenrijk en verschijnt al enige jaren in de Quote-500; hij is eigenaar van speelpark Oud-Valkeveen. En voor dat speelpark wil eerstgenoemde vermakelijkhedenretributie (dat past niet eens op een scrabblebord) invoeren. De gemeentekas van Gooise Meren moet aangevuld worden. De PvdA verzet zich er als eerste tegen. Er is onvoldoende grond voor de heffing. Natuurlijk komt ook Van de Kuit in actie. Zo begint het gevecht van koppige mannen, die hun gelijk willen halen.

Franx komt op 13 december met een compromis dat de belasting pas geheven wordt bij meer dan 60.000 bezoekers en het tarief op nul euro wordt gezet. Het wordt slechts een stok achter de deur om in andere onderhandelingen succes te behalen. De VVD steekt daar een stokje voor en verhoogt het tarief tot €0,60 per bezoeker. Dat voorstel wordt aangenomen met tegenstemmen van de PvdA, D66, 50+ en GPD. Op 18 december dient de PvdA een motie in om nog geen definitief besluit te nemen. Er zou een ‘geheime’ afspraak zijn tussen het pretpark en de gemeente om af te zien van vermakelijkheidsbelasting in ruil voor een maatschappelijk inzet. Deze motie wordt verworpen, met tegenstemmen van VVD, CDA, GL, HVBNM en GGM.

Ondertussen heeft de burgemeester een petitie met 5000 handtekeningen in ontvangst genomen (zie G&E van 1-2-18). Over de ruggen van de vele gezinnen die het pretpark vaak en graag bezoeken, hield Franx zijn poot stijf en wilde Van de Kuit laten zien hoe machtig hij is. Met paginagrote advertenties en borden langs de weg voor zijn Partij ter Behoud van Speelpark Oud Valkeveen krijgt de lokale politiek in ieder geval meer aandacht. Maar het zou egotrippers Van de Kuit en Franx sieren als ze het algemeen belang vooropstellen.

Op 24 januari besluit de raad er alsnog op 14 februari op terug te komen. De PvdA dient samen met D66 en GDP een motie in om de zogenoemde retributie af te schaffen, die na een politieke driedubbele axel met halve draai alsnog door het CDA wordt gesteund. Met 19 stemmen voor en 12 tegen besluit de raad om de vermakelijkheden retributie in te trekken, ondanks en zeker niet dankzij het optreden van de eigenaar van Oud-Valkeveen in de media. Voor de PvdA was en is er onvoldoende grond voor die vermakelijkheidsbelasting.

Henk Penseel