wonen en bouwen

betaalbaar kunnen wonen, bouwen wat nodig is.

Onze woonkernen zijn prettige en levendige plaatsen om in te wonen. Dat willen we zo houden en waar mogelijk verbeteren. We willen ook dat dit prettige wonen voor alle lagen van onze bevolking toegankelijk blijft. Onze woonplaatsen mogen geen slaapsteden worden voor de happy few. Ook jongeren, starters, ouderen en mensen met een modaal of lager inkomen, mogen genieten van onze prachtige woonplaatsen. Rechtvaardige verdeling van sociale huurwoningen en het realiseren van duurzame (nieuw)bouwlocaties is daarom noodzakelijk. Een gezonde verhouding (sociale)huur, middensegment koop en duurdere koopwoningen moet waar mogelijk worden gerealiseerd.