integratie en participatie

We strijden tegen racisme, fundamentalisme, vreemdelingenhaat, homofobie en discriminatie op welke gronden ook en bevorderen integratie en participatie.