vluchtelingen

Maximaal inspannen om ook in de Gooi&Vechtstreek en Gooise Meren een serieuze bijdrage te leveren om de grote groepen mensen die op de vlucht voor oorlog en geweld naar Europa komen een veilig onderdak te bieden. Daarbij is het naast onderdak ook van belang om te zorgen voor goede voorzieningen, zorg en activiteiten.

De opvang van mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld, doet een beroep op onze medemenselijkheid en beschaving. Wij moeten deze vluchtelingen een veilig thuis bieden, en tegelijkertijd moeten we niet wegkijken voor de problemen die hierbij komen kijken. Naast onderdak en eten, moeten ook andere basisvoorzieningen goed geregeld worden. Goede medische zorg, zowel fysiek als psychisch, is essentieel. Dat geldt ook voor (taal-)onderwijs voor kinderen én volwassenen.

De fractie van de Partij van de Arbeid is van mening dat we moeten ophouden met bangmakerij en politiek opportunisme en onze beschaving en medemenselijkheid weer leidend moeten maken in dit debat. Geen debat vanuit de kruideniersmentaliteit van ‘een onsje minder’, waarin de schreeuwers de overhand hebben, maar een debat vanuit de morele verantwoordelijkheid die wij hebben als welvarend, rijk land en als welvarende, rijke regio om een serieuze bijdrage te leveren.