financieel beleid

solide financieel beleid en lage woonlasten

Om alle taken waar onze gemeente voor staat, goed uit te kunnen voeren, is geld nodig. De PvdA is zich ervan bewust dat dit geld direct of indirect wordt opgebracht door de inwoners zelf en dat de keuzes hoe het uit te geven zorgvuldig en verantwoord moeten worden gemaakt. Geld is voor ons nooit een doel op zich, maar een belangrijk middel om onze maatschappelijke verantwoordelijkheden goed vorm te geven; een fijne en veilige leefomgeving voor iedereen met de juiste ondersteuning voor mensen die dat nodig hebben.