duurzaamheid

een duurzame wereld begint bij onszelf.

We bewaken en stimuleren de kwaliteit van de groene leefomgeving waar zoveel bewoners hun woongenot mede aan ontlenen. We sturen aan op verdere verduurzaming van wonen en werken. We beschermen onze natuurlijke leefomgeving, stimuleren het verder verduurzamen van onze gemeente en we steunen maatregelen die ertoe bijdragen dat onze inwoners duurzamer met hun omgeving om gaan. Verder ondersteunen wij organisaties in onze gemeente die vorm geven aan internationale solidariteit, bijvoorbeeld door hulp- en ontwikkelingsprojecten.