Standpunten

Zoeken

Algemene beschouwingen 2021

Reactie van PvdA fractie op voorjaarsnota zoals gepubliceerd door college van B&W in mei / juni 2021

Lees verder

burgerparticipatie

burgerparticipatie als basis, plannen maak je samen.

Lees verder

dienstverlening

Politiek is van, voor en met de inwoners

Lees verder

duurzaamheid

een duurzame wereld begint bij onszelf.

Lees verder

economie en werkgelegenheid

een sterke economie, meer werkgelegenheid.

Lees verder

financieel beleid

solide financieel beleid en lage woonlasten

Lees verder

iedereen doet mee

een toegankelijke samenleving, iedereen doet mee.

Lees verder

integratie en participatie

We strijden tegen racisme, fundamentalisme, vreemdelingenhaat, homofobie en discriminatie op welke gronden ook en bevorderen integratie en participatie.

Lees verder

onderwijs en sport

een optimale basis voor ieder kind, onderwijs en sport

Lees verder

vluchtelingen

Maximaal inspannen om ook in de Gooi&Vechtstreek en Gooise Meren een serieuze bijdrage te leveren om de grote groepen mensen die op de vlucht voor oorlog en geweld naar Europa komen een veilig onderdak te bieden. Daarbij is het naast onderdak ook van belang om te zorgen voor goede voorzieningen, zorg en activiteiten.

Lees verder

wonen en bouwen

betaalbaar kunnen wonen, bouwen wat nodig is.

Lees verder

woonomgeving

een groene woonomgeving, onze monumenten en het water.

Lees verder

zorg en ondersteuning

Goede zorg en ondersteuning voor iedereen die dat nodig heeft

Lees verder