Zorgen om riool en asbest in Muiden

14 april 2017

Onlangs deed de fractie van de PvdA een buurtonderzoek in de wijk Noord-West in Muiden. Wij kregen veel vragen van bewoners over de rioolwerkzaamheden en de aanwezigheid van asbest.

Het net nieuwe riool in de P.C. Hooftlaan is nu alweer flink verzakt, waardoor de rioolbuizen opnieuw moeten worden aangelegd. Bovendien maken bewoners zich zorgen over het puin dat voor de verharding wordt gebruikt. Daar zijn duidelijk scherven in te herkennen, soms vrij scherp. Bij bewoners leeft de zorg dat het puin mogelijk ook asbestdeeltjes bevat.

De PvdA fractie heeft hierover vragen gesteld aan het College. Uit de antwoorden blijkt dat een groot deel van het riool inderdaad opnieuw aangelegd moet worden en dat de gemeente voor een deel van die kosten opdraait. Het oude riool werd ondersteund door betonnen balken, waardoor het niet verzakte in de slappe grond van dit oude veenweidegebied. De PvdA fractie begrijpt niet waarom de nieuwe buizen zonder ondersteuning gelegd zijn. Het is zonde als gemeenschapsgeld op gaat aan het herstellen van fouten die je had kunnen voorzien. Hopelijk worden hier lessen uit geleerd, want Noord-West is niet de enige wijk waar gewerkt moet worden in slappe ondergrond.

De zorgen over asbest in het puin op de straat worden gelukkig weerlegd. Het puin is met een garantiecertificaat geleverd als asbest-vrij. Het opnieuw aanleggen van het riool betekent volgens het college niet dat het werk vertraagd wordt. Eind van dit jaar zou het klaar moeten zijn. Voor de bewoners die hun huizen slecht kunnen bereiken kan het niet snel genoeg zo ver zijn.

Onze vragen en de antwoorden kunt u hier lezen.