Wonen in een groene kliko…

30 januari 2018

Zo snel mogelijk betere handhaving en voor de langere termijn een structurele oplossing om de stankoverlast in Muiderberg tegen te gaan. Te beginnen met een onafhankelijk geuronderzoek. Dat wil de PvdA. En daarom zijn hierover aan het college van Gedeputeerde Staten vragen gesteld in de Provincie.

Al jaren worden de inwoners van Muiderberg geteisterd door stank, afkomstig van composteringsbedrijf Den Ouden. Na gesprekken met de Dorpsraad, vroeg de PvdA daar een jaar geleden al aandacht voor. Maar er gebeurde nauwelijks iets. De penetrante stank houdt aan.

“Ik woon gewoon in een groene kliko”, zo omschreef een Muiderberger de situatie. Bepaald niet de eerste gedachte die bij je opkomt als je denkt aan ons prachtige brinkdorp, maar zo wordt het wel beleefd.

De provincie Noord-Holland is verantwoordelijk voor de handhaving en heeft dat uitbesteed aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Daar moeten klachten ook worden ingediend.

Veel inwoners hebben echter ervaren dat een klacht indienen al lastig is. Als het al lukt, dan blijkt het tijdig naar Muiderberg krijgen van een handhaver ook nog een hele uitdaging is. Als ze dan eindelijk eens een keertje kwamen, was de opluchting maar van korte duur. Zodra de handhavers weer weg waren, kwam de stank weer terug.

Nu de PvdA het wederom onder de aandacht heeft gebracht en schriftelijke vragen heeft gesteld aan Gedeputeerde Staten moeten we doorpakken. Dat begint met het door de bewoners indienen van een klacht zodra er weer sprake is van stankoverlast.

Dat kan op: www.odnzkg.nl. en dan bovenin de knop of klik hier op “Klacht melden”

Wij blijven ondertussen aandringen op per direct betere handhaving en een structurele oplossing voor de langere termijn. Dat begint met een onafhankelijk geuronderzoek.

Muiderbergers mogen niet langer in een groene kliko moeten wonen, maar in een prachtig dorp. Met frisse lucht.

Wordt vervolgd!

Lees hier: Schriftelijke vragen PvdA NH Handhaving compostering Den Ouden Muiderberg