Vrijwilligers? In onze samenleving zijn zij het zout in de pap

15 februari 2018

Vrijwilligers? In onze samenleving zijn zij het zout in de pap. Zij zijn de steunpilaren van elke vereniging. Zonder hen draait geen Filmhuis, Sportclub of Buurthuis. Vrijwilligers geven hun tijd en energie zodat anderen kunnen sporten, klaverjassen of een toneelstuk bekijken. Zij zijn op elk moment in de weer.

De teams van de PvdA Gooise Meren benutten Valentijnsdag 2018 om overal in de gemeente vrijwilligers op te zoeken en hen te verblijden met een kleine attentie. Tegelijkertijd bood het bezoek een prima gelegenheid om informatie in te winnen over wensen en verlangens bij de diverse organisaties. Waar de gemeente een bijdrage kan leveren ter versterking van de maatschappelijke organisaties. Juist de PvdA is er van overtuigd dat maatschappelijke organisaties alle aandacht verdienen. Want zij, en de honderden vrijwilligers zorgen voor samenhang en integratie. Alleen dank zij die vele vrijwilligers komen we als samenleving vooruit. Daar wil de PvdA alle aandacht aan geven. Juist ook op Valentijnsdag.

Zo kon het dus gebeuren dat kandidaat-raadsleden Maaike van ’t Hull en Lotte Schimmel gisteren een bezoek brachten aan enkele vrijwilligers van voetbalvereniging SDO.