Taal is het waar eigenlijk alles om draait

Door Henk Penseel op 24 januari 2018

Hier weer een aflevering waar we laten zien hoe een PvdA lid zijn sociale betrokkenheid toont. We kijken naar Henk Penseel, bestuurslid van PvdA Gooise Meren. Bij hem staat taal centraal. Met reden. Hij laat op verschillende manieren zien hoe belangrijk taal is om in de Nederlandse samenleving volwaardig mee te komen.

“Taal is het waar eigenlijk alles om draait”, zegt Henk. “En dat begint vanaf de jongste jeugd”. Vanuit die overtuiging en betrokkenheid meldde Henk zich aan bij De VoorleesExpress.

De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen met een taalachterstand extra aandacht krijgen. Een half jaar lang komt er een vrijwilliger bij hen thuis om voor te lezen.” Ik doe dat nu bijvoorbeeld bij de Russische Arkadii, die ruim een jaar geleden met zijn ouders naar Nederland kwam. Hij is zeven jaar. Ik lees wekelijks bij hem thuis voor en hoop dat zijn moeder dat na die tijd van me overneemt. Bij Arkadii denk ik dat dit zeker gaat lukken.”

Er is nog manier waarop Henk betrokken is bij taal. Hij is vrijwilliger die met nieuwe immigranten uit een reeks landen de Nederlandse taal oefent. “Eén keer per week help ik Filo uit Gambia, Ariane uit Burundi en Malka uit Bosnië. “Op vrijdag is het Taalcafé in de bibliotheek”, zegt Henk, “die meer is dan alleen een plek waar mensen boeken kunnen lenen en terugbrengen”.

Vandaar ook de dringende oproep van Henk die “taalservice” dicht in de buurt te houden: “Het belangrijk om mensen die naar Nederland komen snel te helpen. In eerste instantie door hen de taal te leren. Laten we die mogelijkheden dan zo dichtbij mogelijk beschikbaar houden. Niet alleen voor nieuwkomers. Maar ook voor al die basisschoolleerlingen die nu naar hun lokale bibliotheek gaan”. Een warm pleidooi in koude dagen!