Reactie van Rolien Bekkema op de perspectiefnota

20 juni 2019

Bekijk Film fractie Reactie PvdA perspectiefnota >>>

Nadruk op diensten voor de inwoners

Een perspectiefnota van de gemeente moet de inwoners echte perspectieven bieden. Bijvoorbeeld op goede openbare voorzieningen en op kwalitatief goede zorg. De PvdA wil de nadruk leggen op deze diensten voor onze inwoners. Dat wat voor hen écht belangrijk is. Vanuit dat inwoner-gerichte perspectief moeten de benodigde gelden worden vrijgemaakt en verantwoord. Dat is ons uitgangspunt bij het te voeren beleid.

Keuzes college zijn niet de onze

De PvdA stelt vast dat de keuzes die dit college maakt, niet onze keuzes zijn. Het college kiest er nu bijvoorbeeld voor om veel geld te steken in een vaarverbinding die niemand  in Naarden, Muiden of Muiderberg wil. Maar behalve een aantal verkeerde keuzes toont de Perspectiefnota ook overduidelijk aan dat dit college ernstig tekort schiet waar het gaat om financiële zorgvuldigheid. Jeugdzorg vereist wat de PvdA betreft alle aandacht. Wij zien dat er onvoldoende geld wordt gereserveerd om het verwachte tekort – dat 2 miljoen euro was in 2018 – op te vangen. We verwachten ook tekorten bij de huishoudelijke hulp, die nodig is om onze ouderen langer thuis te kunnen laten wonen.

Geen bezuinigingen op Sociaal Domein

En dan hebben we het nog niet eens over de overige tekorten: waaronder 13 miljoen op tijdelijke huisvesting voor scholen en verkeerd ingeschatte kosten voor onderhoud van onze zwembaden. Het was te voorzien, maar het gebeurde niet. Missers die, wat de PvdA betreft, niet mogen leiden tot bezuinigingen in het Sociaal Domein. Zeker zijn van goede zorg en ondersteuning, dat is wat de PvdA in Gooise Meren wil garanderen, ook voor 2020 en verder.

 

Reactie PvdA perspectiefnota 2020 >>>