PvdA Gooise Meren presenteert…

26 februari 2018

Willem de Roode, de nr. 10 op de kandidatenlijst en woonachtig in Bussum!

Laat ik me even voorstellen: Willem de Roode, 59 jaar, lange tijd lid van de PvdA en sinds kort ook echt actief in onze gemeente. Samen met mijn echtgenote en drie kinderen woon ik sinds 1993 met veel plezier in Bussum-Zuid. In het dagelijks leven ben ik als accountmanager werkzaam bij softwarebedrijf Idella in Almere.

De komende vier jaar wil ik actief bijdragen aan een sociale, respectvolle, lokale samenleving. Daarbij streef ik naar maximaal Bruto Nationaal Geluk. Daarbij kunt u er zeker van zijn dat ik sociale uitgangspunten en progressief en vernieuwend denken als het hoogste goed zie.

Een belangrijke doelstelling van mij is om het ontwikkelen van kansen actief te ondersteunen. Waar mogelijk door belangengroepen bij elkaar te brengen om te komen tot oplossingen die breed gedragen worden. Voor mij is de PvdA dan ook geen klassieke partij, maar een beweging die vanuit de bewoners van de gemeente aan de provinciale en landelijke politiek aangeeft wat er van belang is.

Zo wil ik er actief voor zorgen dat in het bijzonder de belangen van de zwakkeren in onze gemeente geborgd en gediend worden. Vooral voor deze zwakkeren staan wij sterk. Daar hebben ze recht op. Verder door onze jongeren meer kansen te bieden op een betaalbare woning, werk en een goed woonklimaat. Daar hebben ze recht op.

En te knokken voor alle ouderen; hen een respectvolle leefsituatie te geven die recht doet aan de levenslange inspanningen die deze mensen verricht hebben. Daar hebben ze recht op. Voor de natuur moeten we ons sterk maken, de natuur maakt onze planeet leefbaar voor ons en onze kinderen.

En last but not least ga ik er natuurlijk alles aan doen om van Gooise Meren een schitterende, culturele, levendige gemeente te maken voor alle bewoners. Ik ga voor een PvdA als een vrolijke sociale vernieuwende beweging die dicht bij alle Bussumers, Naarders, Muiders en Muiderbergers staat en zo veel mogelijk mensen wil betrekken. Daarbij hoop ik ook op u te mogen rekenen. Via de stembus, maar ook zeker daarna!

Hartelijke groet, Willem de Roode