PvdA Gooise Meren presenteert…

16 maart 2018

Charles Wiss, de nr. 4 op de kandidatenlijst van de PvdA voor de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart, PvdA man en Muiderberger in hart en nieren.

Sinds 2010 ben ik actief in de gemeentepolitiek. Eerst in de raad van Muiden en de afgelopen twee jaar in de raad van Gooise meren. Dit werk doe ik met veel plezier. Als raadslid heb je de mogelijkheid om samen met de fractie direct invloed uit te oefenen op het beleid van de gemeente: Vragen stellen, moties en amendementen indienen, in het debat je standpunt verdedigen en door persoonlijke contacten draagvlak creëren. Ook het actie voeren hoort daarbij, als het nodig is.

Ik weet wat er in de verschillende buurten en wijken speelt, want ik ben vaak ‘op straat’ en praat veel met bewoners, ook in teamverband. We horen wat goed is en wat beter kan. En ook wat de politiek eventueel kan bijdragen.

Ondanks de oppositierol in de achterliggende periode heeft de PvdA veel weten te bereiken. Het behoud van de bibliotheken is wat dat betreft een parel waar ik trots op ben en velen met mij. Maar ook het aanpakken en oplossen van “het kleine leed” is waardevol. Zaken als de toegankelijkheid van paden voor scootmobielen of het aanbrengen van leuningen op dijktrappetjes dragen bij aan een goede leefomgeving voor iedereen.

Ik vind het raadslidmaatschap eervol en zal me ook in de komende raadsperiode blijven inzetten voor een rechtvaardige, sociale politiek. Mijn speerpunten zijn sociale woningbouw, bereikbaarheid van de kernen en strijd tegen de geluids- en stankoverlast. Ik ben gemakkelijk aanspreekbaar, luister goed naar de inwoners en kijk vervolgens of ik een bijdrage aan de oplossing van het probleem kan leveren.