Politiek Café deMess in Naarden-Vesting

4 maart 2018

“Ik was deze middag bij een afgeladen Mess in Naarden namens de Partij van de Arbeid aanwezig”, zegt kandidaat-raadslid Martijn Kahlman.

Het onderwerp was meer of minder “toerisme in Naarden-Vesting”.

“Het was goed om aan te kunnen geven dat de Partij van de Arbeid voor toerisme is, als dit in overleg en samenspraak met de inwoners wordt vormgegeven. Belangrijk is dat in een relatief kleine kern als Naarden-Vesting de toeristenstroom in goede banen wordt geleid.

Als het toerisme toeneemt en zowel het vervoer van voetgangers, fietsers als auto’s toeneemt zal er een verkeersplan moeten komen die de toename van deze verkeersstromen coördineert. Zo zal doorgaand verkeer zonder bestemming in Naarden-Vesting zo veel mogelijk moeten worden ontmoedigd. Hier zijn volgens de inwoners wel al regels voor, maar er wordt onvoldoende gehandhaafd.

De gemeente dient dan ook in eerste instantie de door haar zelf ingestelde regels te handhaven. Daarnaast moeten ook projecten worden ondersteund die door inwoners zelf worden bedacht en gedragen. Met name op het punt van de passantenhaven heeft de PvdA vragen gesteld over de nut en noodzaak van een investering van € 3,5 miljoen, waaronder het toezicht, gebruik en onderhoud.”

De PvdA wil op al deze punten in gesprek blijven met de inwoners van Naarden, de ondernemers- en bewonersverenigingen om de stad voor haar inwoners, ondernemers en de toeristen een van de mooiste plekken in Europa te houden.