6 november 2018

Persbericht: “Streep door de rekening!”

Persbericht van PvdA Gooise Meren betreffende afgekeurde Gemeentebegroting 2019

De provincie Noord-Holland heeft de meerjarenbegroting 2019-2022 van Gooise Meren afgewezen. De reden: de coalitie van VVD/D66/GL en Hart voor BNM heeft onzorgvuldig nagedacht over de financiën voor langere termijn en zich rijker gerekend dan de Provincie financieel verantwoord acht.

Het enige antwoord van de coalitie op het gat van 1 miljoen in de begroting, is het doorvoeren van een aantal kortingen. Daarbij ligt het zwaartepunt op gebieden die naar de mening van de PvdA onaanvaardbaar zijn. Zo wil de coalitie bovenop de al eerder aangekondigde korting van drie ton per jaar op de WMO, nog een aanvullende 3.5 ton per jaar weghalen op dit terrein. Daar komt nog bij dat ook op gelden voor jeugd(zorg) worden gekort.

Dit is dus het sociale gezicht waar deze coalitie zich zo op wil laten voorstaan.

Fractievoorzitter Rolien Bekkema: “Voor de PvdA is dit onacceptabel, juist in de week waarin de NOS en Binnenlands Bestuur de noodklok luiden en wijzen op de absolute noodzaak jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning kwalitatief op orde te houden. De greep uit de WMO kas werkt ondermijnend”.

De PvdA zal zich verzetten en alternatieven aandragen teneinde te voorkomen dat de kwaliteit van WMO en Jeugdzorg worden aangetast.

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met:

Rolien Bekkema, 06-21596250

R.bekkema@raadgooisemeren.nl