Over WOZ, huizenprijzen, OZB en woonlasten in Gooise Meren

12 juni 2019

Wonen in Gooise Meren. Wie wil dat niet? Heel veel mensen eigenlijk. Maar – het is bekend – wonen in Gooise Meren is duur, heel duur. En voor mensen met een kleinere portemonnee wordt het ook al niet makkelijker gemaakt. Er worden sowieso al weinig woningen gebouwd in Gooise Meren en daarvan zijn er maar heel weinig in de betaalbare sector. De cijfers tonen dat aan. Cijfers van de Gemeente zelf. Wie de moeite neemt de jaarstukken 2018 uit te pluizen komt op bladzijde 45 interessante gegevens tegen. Eerst nog even de stelling dat in Gooise Meren relatief weinig nieuw gebouwde woningen beschikbaar komen. Dat ligt in Gooise Meren op slechts 66% van het landelijk gemiddelde in vergelijkbare gemeenten.

Er is meer aan de hand met de woningen in Gooise Meren. Vergeleken met andere Nederlandse gemeenten van gelijke omvang ligt de WOZ waarde – en dus ook de aanschafprijs – van woningen in Gooise Meren ruim 60% hoger. Dat bemoeilijkt de komst van bijvoorbeeld de starters nog eens extra moeilijk. Goedkopere woningen zijn moeilijk te vinden.
De cijferbrij geeft nog een verrassende uitkomst. Terwijl de huizen gemiddeld zo verschrikkelijk veel duurder zijn dan elders, zijn daarentegen de gemeentelijke woonlasten voor meerpersoonshuishoudens in vergelijking met andere gemeenten relatief bijzonder laag. De huizenwaarde ligt 60% hoger, terwijl de woonlasten daar geen gelijke tred mee volgen en slechts de helft – dus 30% – hoger liggen. Wie in de duurste huizen woont in het Gooi behaalt het meeste voordeel. Niks sterkste schouders en zwaarste lasten, eerder het omgekeerde. De PvdA vindt dat een ongewenste ontwikkeling en zal dit bij de algemene beschouwingen in de Gemeenteraad aan de orde stellen.

Lees ook:
Hoogte ozb verschilt sterk per gemeente (eigen huis) >>>
Gemeentelijke woonlasten (eigen huis) >>>
Landelijk tarievenoverzicht (COELO) >>>
Wat betaal ik in welke gemeente? (COELO) >>>
OnroerendZaakBelasting per gemeente 2019 (Vastelastenbond) >>>
Half Nederland gaat er in 2019 in koopkracht op achteruit (OpinieZ) >>>