Motie PvdA aangenomen: sportverenigingen krijgen recht op ‘huursubsidie’

17 februari 2018

Fred Winnubst, indiener motie

Valentijnsactie van PvdA-raadslid Fred Winnubst valt in vruchtbare aarde; D66 en VVD stemmen mee met motie van PvdA

Woensdagavond, 14 februari, heeft de gemeenteraad een motie van de PvdA aangenomen die subsidie aan onze sportverenigingen mogelijk maakt. “Het is misschien een wat financieel-technisch verhaal maar de motie zorgt ervoor dat sportverenigingen die meer huur moeten gaan betalen – als gevolg van nieuw beleid van het college – in aanmerking komen voor subsidie op grond van de Algemene subsidieregeling. Je zou het kunnen zien als een soort huursubsidie voor sportverenigingen“, zegt Fred Winnubst, indiener van de motie.

“In onze motie, mede ingediend door D66 en de VVD, regelen wij dat de sportverenigingen die door een andere manier van kostprijsberekening voor hun accommodaties dit via de Algemene subsidieregeling weer vergoed kunnen krijgen. Dit kost de gemeente niets extra’s, want het is “vestzak broekzak”, dus onze inwoners ook niets”. Toch is het van belang dat deze wijziging wordt doorgevoerd. Hiermee worden de echte kosten voor de accommodaties beter in beeld gebracht zodat iedereen kan zien wat de gemeente – en dus wij als inwoners én belastingbetalers – daar per vereniging aan bijdraagt.

De andere politieke partijen vonden het niet nodig om deze “huursubsidie voor sportverenigingen” als gemeenteraad helder te regelen. Naar ons oordeel een gemiste kans! “En een kans die ik als PvdA-raadslid niet wilde laten lopen!” De andere politieke partijen vonden dat sportverenigingen er maar met de wethouder voor Sport zelf moesten uitzien te komen…