Geluidsmetingen A1, A6 onvolledig: fractie stelt college B&W vragen

28 april 2018

Fractievoorzitter Rolien Bekkema heeft namens de PvdA-fractie in Gooise Meren vragen gesteld aan het College van Burgemeester & Wethouders.

De afgelopen week hebben diverse media bericht over het voornemen van de gemeente Gooise Meren het komende jaar geluidsmetingen te verrichten om de overlast van de snelweg A1 (en vermoedelijk ook de A6) in kaart te brengen.

De Partij van de Arbeid is weliswaar verheugd over dit voornemen om de al langer gewenste geluidsmetingen te laten uitvoeren maar verwacht dan wel dat deze metingen een volledig beeld geven van de door bewoners ervaren overlast. Waaronder dus de bewoners van het J.P. Thijssepark in Naarden. Ook voor eventuele toekomstige bouwbesluiten is het noodzakelijk dat de situatie ter plaatse volledig in kaart wordt gebracht. Alleen dan heeft Rijkswaterstaat de mogelijkheid tegenmaatregelen te treffen.

Uit mediaberichtgeving kwam het beeld naar voren dat de gemeente het J.P. Thijssepark achterwege wil laten. Voor de fractie voldoende aanleiding om vragen aan het college van Gooise Meren te stellen en zo meer duidelijkheid hierover te verkrijgen.

Klik op de afbeelding hieronder voor de reportage van NH Nieuws.

Bezoek site http://nhnieu.ws/p5wC NH Nieuws voor reportage

Bronvermelding: bewerking van foto-/filmmateriaal NH Nieuws