De beleidskaders en de oude man

Door Wouter van der Schaaf op 6 februari 2018

“We versterken de samenwerking rondom kwetsbare inwoners door zorg en welzijn in de wijk met elkaar te verbinden in sociale wijknetwerken. We willen hiervoor geen nieuwe structuur neerzetten maar uitgaan van de bestaande situatie en die versterken. In het wijknetwerk werken verschillende disciplines samen binnen het sociale en het medische domein. Met het wijknetwerk bieden we een vangnet voor kwetsbare inwoners.”

Een zin uit de nota “Beleidskader financiering zorg en welzijn” die deze week in de Gemeenteraad aan de orde komt. Er staan heel veel van dit soort zinnen in de nota. Ik laat de zin op mij inwerken. Ik doe een poging om deze woorden te vertalen naar de werkelijkheid, naar het verhaal dat ik niet lang geleden hoorde van Irma.

“Veel contact had het oude echtpaar niet in de buurt. Ze waren erg aan huis gebonden. Hun enig kind woonde buiten Bussum en kwam maar eens in de paar weken langs. De oude mensen woonden al meer dan veertig jaar in de straat, bij mij om de hoek. Ik kwam ze wel eens tegen bij de buurtsuper. Altijd samen. Tot ik hem een keer alleen aantrof. ‘Mijn vrouw is opgenomen in een verpleeghuis’, zei hij. ‘Ze was de laatste tijd erg in de war. Ik kon eigenlijk niet langer voor haar zorgen. Gelukkig is ze nu in goede handen’. En hij slofte moeizaam terug naar zijn woning.
“Vorige week stond een ambulance voor het huis van de oude man. Even later ook een politieauto. Ik vroeg wat er aan de hand was. ‘Er was een melding’, zei de politieman, ‘dat de gordijnen al een paar dagen dicht waren. We belden aan maar niemand deed open. Toen hebben we de deur geforceerd. Binnen troffen we de bewoner aan. Een oude man. Hij moet al minstens een paar dagen dood in zijn stoel hebben gezeten. Triest´.”

Ik lees de bovenste zin uit het beleidskader nog een keer door. Over wijknetwerken, nieuwe structuren en kwetsbare inwoners. Over ‘eigen regie’ en ‘zelfoplossend vermogen’. De oude man was ook zonder wijknetwerken en structuren gestorven. Maar beleid kunnen we alleen succesvol noemen wanneer de praktijk uitwijst dat oude mannen en vrouwen in Gooise Meren altijd kunnen rekenen op structuren en netwerken die in deze nota zo prominent staan vermeld.

Wouter van der Schaaf

Wouter van der Schaaf

Ruim vier jaar ben ik actief in de plaatselijke PvdA en de lokale politiek. Heel wat anders dan het internationale vakbondswerk en mijn werk voor de Algemene Onderwijsbond, AOb. En toch hebben ze met elkaar te maken. Want het gaat hier in Gooise Meren om heel concreet te werken aan waar je als sociaaldemocraat voor

Meer over Wouter van der Schaaf