Aanpak Kinderarmoede duldt geen uitstel

20 april 2017

Afbeeldingsbron OCMW Antwerpen

 

Tijdens de Raadsvergadering afgelopen woensdag heeft de PvdA fractie een motie ingediend om vaart te maken met de aanpak van kinderarmoede.

In september 2016 is bekend gemaakt dat PvdA Staatssecretaris Jetta Klijnsma 100 miljoen vrij heeft kunnen maken ter bestrijding van kinderarmoede. Dat geld is sinds 1 januari beschikbaar voor de 400.000 kinderen die in Nederland in Armoede opgroeien.

De PvdA Gooise Meren zat met smart te wachten op een plan van aanpak van het college. Naar schatting groeien in onze gemeente ongeveer 1000 kinderen in armoede op. Het kan natuurlijk niet dat dit geld op de plank blijft liggen, in plaats van dat het zo snel en doelmatig mogelijk ingezet wordt. Bij de aanpak moet wat de PvdA betreft goed samen gewerkt worden met lokale en nationale initiatieven op dit gebied.

Voor de PvdA fractie geldt dat iedere dag dat een kind in armoede moet leven een dag te veel is. Een kind mag nooit de consequenties dragen van de sociaal economische situatie van de ouders. Een kind moet mee kunnen doen, passende schoenen hebben, een verjaardag kunnen vieren zonder thuis te blijven van school omdat er geen geld is voor een traktatie. Een kind moet kunnen sporten, en deel nemen aan andere activiteiten die belangrijk zijn voor de ontwikkeling. Kortom, een kind moet kind kunnen zijn!

Uit antwoorden op schriftelijk vragen van de PvdA aan het college over het gebrek aan actie en het uitblijven van een plan, kwam een gevoel van urgentie niet naar voren.  Tijd voor een motie om die urgentie uit te spreken en het onderwerp als prioriteit op de agenda te zetten.

Het college reageerde positief op de motie en deed de toezegging dat er nog voor de zomer een plan van aanpak ligt, in plaats van pas na de zomer zoals aanvankelijk aangekondigd was. Dat zou een jaar na dato van de bekendmaking van de beschikbare middelen zijn geweest en dat is een verjaardag die wat ons betreft geen feestje verdiend had.

Met deze aansporing heeft de PvdA de aanpak van kinderarmoede een stevige zet in de rug gegeven. Hoe sneller er een goed plan ligt, hoe eerder we met de uitvoering aan de slag kunnen en kinderarmoede Gooise Meren uit helpen. Dan krijgen ook deze kinderen de kans om te doen waar ze goed in zijn: kind zijn.

Lees hier onze motie Aanpak Kinderarmoede.