Een middag van de nuancering

Wouter

Wouter van der Schaaf, Steunfractie PvdA GM

“Wat is het grootste pluspunt aan jouw buurt? En grootste minpunt? En wat zou de politiek in jouw buurt kunnen veranderen?” Het zijn de gebruikelijke vragen waarmee we als PvdA de wijk in gaan. Van deur tot deur. Om van de bewoners zelf te horen wat hun mening is over allerlei zaken. Het is leerzaam voor het werk in de gemeenteraad.

Afgelopen weekend waren we in Bussum in de wijk Oostereng. De omgeving van de Koekoeklaan.  Met deze vragen én een aanvullend gespreksonderwerp: de komst van een asielzoekerscentrum bij Crailo. Een open vraag: “Hoe kijkt u hier tegen aan?”

Uit de ruim 60 gesprekken kwam een genuanceerd beeld naar voren. “Het vervelende is dat degene die het meeste lawaai maakt, de meeste aandacht trekt. Ik behoor tot de 60% die dat niet doet maar met een gewogen oordeel wil komen. En dan concludeer ik dat de discussie eigenlijk niet moet  gaan over het aantal asielzoekers dat hier komt wonen. Het zal vooral moeten gaan over de manier waarop de asielzoekers hier een zinvolle invulling kunnen geven aan hun bestaan. Als je dat kan realiseren, dan is het getal van veel minder belang.” Het is een mening die we veel horen.

Ook van de bewoners die hun handtekening hebben gezet onder de oproep ‘400 OK/1200 NEE’. “Zeker, ik heb ook mijn handtekening gezet. Maar vooral als signaal. Om voorzichtig te beginnen. Dat betekent dat het AZC niet te grootschalig moet starten, maar vanuit 500 of 600 best kan doorgroeien. Als de opvang maar goed wordt begeleid en mensen zich niet de hele dag te pletter vervelen. Daarvoor heb ik mijn handtekening gezet. En niet voor iets anders. Want een vluchteling moet een plek hebben. Ook bij ons in de buurt.”

Er waren maar enkele bewoners die resoluut tegen waren. “Voor mijn part komt er helemaal niemand daar wonen. Ik heb nooit last gehad in de twaalf jaar dat er 1900 mensen woonden in het AZC Crailo, maar ik vind het gewoon welletjes.” Een dergelijk geluid was ver in de minderheid. Van de bewoners die al lang in de Oostereng wonen – en dat zijn er heel wat – zeggen velen dat zich in het verleden nooit incidenten hebben voorgegaan met de bewoners van het AZC. “De mensen wandelden van het AZC naar de supermarkt. Het gaf meer beweeglijkheid op straat. Maar last? Nee, dat kan je niet zeggen.” En zij voegt er aan toe: “Waar ik meer last van heb, zijn de graffiti op straat waarin zo ongenuanceerd wordt geageerd tegen het AZC. Daar erger ik mij aan.”

Alle bewoners namen ruim de tijd om hun mening naar voren te brengen. Het onderwerp lééft in de buurt. Dat is zeker. Met als boventoon dat “we ons vooral niet gek moeten laten maken door vooroordelen en ongefundeerde angsten.” En “Ik moet er niet aan denken dat ik zelf zou moeten vluchten. Dan zou ik zelf ook graag opgevangen willen worden.”

Het was een leerzame middag. Om als PvdA te luisteren naar de nuancering van de bewoners van Oostereng.

Canvas 060216