Duurzaam is een kwestie van doen!

Gerard Boekhoff

Jan_Vos

Jan Vos

 

 

 

 

 

In gesprek met Gerard Boekhoff en Jan Vos

Gerard Boekhoff is wethouder in Bussum en lijsttrekker voor de PvdA Gooise Meren bij de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 18 november. Jan Vos is Tweede Kamer-lid voor de Partij van de Arbeid en woordvoerder Innovatie, energie en klimaat. Vanaf 1 januari zijn beiden inwoner van Gooise Meren. Duurzaamheid lijkt een beetje het modewoord van 2015 te worden. Maar waar staat duurzaamheid voor in Gooise Meren?

Gerard Boekhoff: De PvdA staat, zeker ook lokaal, pal voor een duurzame samenleving. Sommige mensen of partijen doen heel ingewikkeld over duurzaamheid, wij niet. In een duurzame samenleving maken we bewuste keuzes op menselijk, milieu en economisch gebied.
Bewust kiezen hoe je reist bijvoorbeeld. Dat hoeft lang niet altijd met de auto te zijn. Daarom hebben we in het verleden gezorgd voor goed fietsbeleid en verschillende concrete zaken aangepakt, zoals meer veilige stallingen.
Bewust kiezen is ook iets wat de gemeente moet doen. Bijvoorbeeld bewust kiezen voor zonnepanelen op het gemeentehuis en voor ambtenaren die worden gestimuleerd met het openbaar vervoer te komen. En bewust kiezen voor milieuvriendelijke LED-straatverlichting. De PvdA in Naarden heeft daar een paar jaar geleden het initiatief toe genomen, dat wordt nu ook uitgevoerd. Daarmee daalt het energieverbruik aanzienlijk en omdat het een ander soort licht is, helpt het ook tegen de lichtvervuiling waar dieren ’s nachts last van hebben.

Jan Vos: Duurzaamheid wordt vaak verbonden aan milieu. Dan hebben mensen het over duurzame energie. Bijvoorbeeld windenergie die we opwekken in grote windparken op de Noordzee. Wat mensen zich soms te weinig realiseren is dat je ook dichtbij heel goed daar een bijdrage aan kunt leveren. Er zijn tal van mooie kleinschalige initiatieven te bedenken zoals zonnepanelen op een school, een buurthuis of zoals Gerard aangeeft het gemeentehuis. Maar ook gewoon bij mensen thuis, want alle kleine beetjes helpen. Er waren nog te veel obstakels voor deze initiatieven, het is hier en daar gewoon te ingewikkeld. ik werk er in de Tweede Kamer aan om het eenvoudiger te maken en om de problemen op te lossen.

Gerard Boekhoff: Duurzaamheid moet nog veel meer aan de basis staan van de besluiten die wij nemen. Neem bijvoorbeeld bouwplannen. We hebben in Gooise Meren grote behoefte aan betaalbare woningen. We moeten de komende jaren de huizen gaan bouwen die echt nodig zijn. Sociale huurwoningen, betaalbaar middensegment. Nieuwbouw biedt kansen voor energieneutraal bouwen bijvoorbeeld. Die kansen moeten we grijpen, en niet laten liggen omdat het om goedkope woningen gaat.

Jan Vos: Meer dan de helft van alle energie die we in Nederland verbruiken is voor de warmtevoorziening. We verbruiken energie, met name gas, om onze huizen en gebouwen te verwarmen en om bedrijfsmatige en industriële processen mogelijk te maken. Het grote beslag dat de warmtevoorziening legt op ons energieverbruik, betekent ook dat het verduurzamen en verminderen hiervan cruciaal is om een volledig duurzame energiehuishouding in 2050 te realiseren. Ik ben in Den Haag bezig geweest met een plan om 1 miljoen huizen te voorzien van restwarmte uit de industrie als bron van warmte. Dat wordt nu uitgevoerd. Als je 1 miljoen huizen kunt verwarmen met restwarmte, scheelt dat een enorme hoeveelheid gas. Dat is goed voor het milieu, en vermindert de afhankelijkheid van Gronings gas of gas uit politiek instabiele regio’s. Ook dat is duurzaamheid.

En het gaat verder. Ons leefmilieu, gewoon de wereld om ons heen, kent ook veel punten die beter kunnen. Neem nou het vliegtuiglawaai. Natuurlijk denkt iedereen daarbij aan Schiphol, maar als de wind verkeerd staat komen ze ook iedere paar minuten bulderend over Gooise Meren. Dat heeft onder andere te maken met de nieuwe aanvliegroutes. Ik heb in de Tweede Kamer nu een motie in voorbereiding die vliegtuigoverlast in dicht bevolkte gebieden zoals Gooise Meren en de Gooi&Vechtstreek moet beperken.

Gerard Boekhoff: Duurzaamheid heeft voor ons ook een sociaal aspect: niemand uitsluiten en werken aan een toegankelijke samenleving. De talenten en mogelijkheden van iedereen herkennen en inzetten. Een voor iedereen toegankelijke samenleving is een duurzame samenleving. Geen mensen buiten de boot laten vallen, maar ruimte maken voor iedereen om naar vermogen mee te doen. We noemen het toch niet voor niets een samenleving?

Er zijn ook meer en meer ondernemers die duurzaam willen werken. Het platform van maatschappelijk betrokken ondernemers in onze gemeenten weet al jaren dat betrokkenheid en ondernemen echt hand in hand gaan! Daarom ben ik ook trots dat Bussum sinds kort het keurmerk ‘Fair Trade Gemeente’ dragen mag. Daar heb ik hard aan getrokken. Onder onze verantwoordelijkheid hebben we de afgelopen jaren enorme stappen op het gebied van duurzaamheid gezet en heeft de gemeente Bussum zelfs een gouden Award gekregen; als tweede gemeente van Nederland! Die lijn moeten en gaan we doorzetten in Gooise Meren.

Een duurzame samenleving is niet ingewikkeld, het is een kwestie van keuzes maken, durven en doen. Dat bewijzen betrokken PvdA-ers al jaren in onze gemeenten en daar gaan we in Gooise Meren net zo hard mee door!